YES Goes to Lukio

Valtakunnallinen YES ry toteuttaa yhdessä 7 YES alueen kanssa YES goes to lukio-hankkeen. YES goes to lukio on Opetushallituksen ESR-rahoittama hanke, jossa lisätään lukiokoulutuksen yrittäjyys- ja työelämätietoja. Hankkeen aikana vahvistetaan lukioiden yrittäjämäistä toimintakulttuuria rakentamalla ja mallintamalla opettajien ja lukioiden käytännön työelämäyhteyksiä. Hankkeessa syntyviä malleja ovat mm. YES ope-yrittäjätreffit, YES kummit ja YES café.

Hankkeessa on mukana yli 30 lukiota seuraavilta YES alueilta:YES Etelä-Pohjanmaa, YES Keski-Pohjamaa, YES Satakunta, YES Varsinais-Suomi, YES Uusimaa, ja YES Kotka-Hamina. Pirkanmaa liittyi mukaan vuoden 2013 alusta.

Yhteistyötä tehdään myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo-hankkeen kanssa. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat opettajat arvioivat ja kehittävät omaa yrittäjyyskasvatustaan Yrittäjyyskasvatuksen mittariston avulla.

Hankkeen verkostoyhteiskumppaneina toimivat muut YES-alueet, Y-love-verkosto, Suomen lukiolaisten liitto sekä Valtakunnallisen YES ry:n ja alueellisten YES:ien taustaorganissatiot.

YES Goes to Lukio Pirkanmaalla

YGL on suunnattu pääasiassa lukion opetushenkilöstölle ja sen tavoitteena on lukioiden yrittäjämäisen toimintakulttuurin vahvistaminen. Tämä tapahtuu rakentamalla ja mallintamalla opettajien ja lukioiden käytännön työelämäyhteyksiä.

Käytännön toimia ovat esimerkiksi Ope-yrittäjä-treffit ja Pirkanmaalla jo käytössä oleva YES-kummiverkosto. Tutustu YES-kummimalliin.

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php